บริษัท อินโนเทล จำกัด

บริษัท อินโนเทล จำกัด
INNOTEL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวนฤมล หงษ์ยันตรชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 เมษายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 30000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า,ขายส่ง,ขายปลีก,บริการเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด โทรศัพท์มือถือ,เครื่องคอมพิวเตอร์,รับชำระค่าบริการโทรศัพท์ ประกอบการประมูลงานเพื่อรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์จากหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,องค์การของรัฐ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 180/89 ซ.วัดใหม่พิเรนท์ ถ.อิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินโนเทล จำกัด