บริษัท อินโฟแปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท อินโฟแปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
INFO PACIFIC CORP.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวรัตนา มาลีนนท์, นายประชุม มาลีนนท์, นายยรรยงค์ วาริธร, นางสาวลักขนา จิระกาล, นางยุวดี ปาลิวนิช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 สิงหาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 30000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก ขายส่งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้บริการเช่าสังหาริมทรัพย์ ให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์และรับจ้างเขียนโปรแกรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3199 อาคาร มาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2262-3759
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินโฟแปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด