บริษัท อินโฟแฟกซ์ เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด

บริษัท อินโฟแฟกซ์ เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด
INFOFAX SERVICES (THAILAND) LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายการุญ ธรรมมนศิริ, นางนุชน้อย ธรรมมนศิริ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 8/158 ซ.อินทามระ 49 ถ.ประชาสุข แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-1840-7007
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินโฟแฟกซ์ เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด