บริษัท อินโฟโทรนิคส์ จำกัด

บริษัท อินโฟโทรนิคส์ จำกัด
INFOTRONICS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธรรมธัช ศรีเพ็ญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 เมษายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย ออกแบบ ให้คำปรึกษาระบบซ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/24 หมู่ 4 อาคาร เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 11 ห้อง ยูนิต ไอ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2930-7638
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินโฟโทรนิคส์ จำกัด