บริษัท อิน-ไลน คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท อิน-ไลน คอมพิวเตอร์ จำกัด
IN-LINE COMPUTER COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชนะโชค สร้างเอี่ยม, นางสาวเพชรัตน์ สุขเจริญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ทุกชน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 52 ซ.รามคำแหง 24 ถ.รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2940-2405
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อิน-ไลน คอมพิวเตอร์ จำกัด