บริษัท อิเล็คทริค เฮด จำกัด

บริษัท อิเล็คทริค เฮด จำกัด
ELECTRIC HEAD CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิริยะ ทองสอน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และจัดทำเวปไซด์จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 68/807 หมู่ 8 ซ.รัตนาธิเบศร์ แขวง บางกระสอ เขต เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2965-4662
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อิเล็คทริค เฮด จำกัด