บริษัท อีซี่ ไอที คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท อีซี่ ไอที คอมพิวเตอร์ จำกัด
EASY IT COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยงยุทธ กุวลัยรัตน์, นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์, นายอภิวัชร ศิริม่วง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 กันยายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 94/17 อาคาร ไอที ปาร์ค ถ.งามวงศ์วาน แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-9202-2795
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อีซี่ ไอที คอมพิวเตอร์ จำกัด