บริษัท อีทีที จำกัด

บริษัท อีทีที จำกัด
ETT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกอบกิจ เติมผาติ, นายประสิทธิ์ โรจนนาวิน, นายเกรียงศักดิ์ บุญเสริมสุวงศ์, นายสมยศ โลหะวิทยวิกรานต์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 มกราคม 2532
ทุนจดทะเบียน : 22500000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ รับจ้างออกแบบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องใช้
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1112/96-98 ถ.สุขุมวิท แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2712-1120
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อีทีที จำกัด