บริษัท อีบิสซิเนส ซอฟท์ จำกัด

บริษัท อีบิสซิเนส ซอฟท์ จำกัด
E BUSINESS SOFT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล, นางสุภาวดี พันธุมวนิช, นางสาวเนตรชนก ทังสุพานิช, นางมัลลิกา หริตวร, นายเชวง ธนาพันธรักษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 สิงหาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : ขายซอฟท์แวร์รับจ้างทำซอฟท์แวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 216/54 ถ.นางลิ้นจี่ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-0999
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อีบิสซิเนส ซอฟท์ จำกัด