บริษัท อีลีท คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท อีลีท คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส ไทยแลนด์ จำกัด
ELITE COMPUTER SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุพจน์ รุ่งรัตติกรณ์, นายสุรัตน์ รุ่งรัตติกรณ์, นายสุชาติ รุ่งรัตติกรณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2535
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 156 ชั้น 4 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อีลีท คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส ไทยแลนด์ จำกัด