บริษัท อีสเทริน ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อีสเทริน ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
EASTERN PRINTER SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญส่ง มูลอ้อม, นางพัชรี มูลอ้อม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 กรกฎาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 24/1 หมู่ 5 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3837-0031-4
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อีสเทริน ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด