บริษัท อีเลคโทรนิค แอนด์ อีเลคทริค ซัพพลายส์ จำกัด

บริษัท อีเลคโทรนิค แอนด์ อีเลคทริค ซัพพลายส์ จำกัด
ELECTRONIC & ELECTRIC SUPPLIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางเยาวณี กอวัฒนา, นายเถกิงยศ กอวัฒนา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 กันยายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกและให้บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์,ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 157/40 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 2 ถ.พหลโยธิน 5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อีเลคโทรนิค แอนด์ อีเลคทริค ซัพพลายส์ จำกัด