บริษัท อีเล็คโทรนิคส์คอมแอนด์คอน จำกัด

บริษัท อีเล็คโทรนิคส์คอมแอนด์คอน จำกัด
ELECTRONICS COM & CON CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมภพ วิริยะเสนา, นายเจริญ วิริยะเสนา, นางจันทรา วิริยะเสนา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 193/31 ถ.ช้างเผือก แขวง ช้างเผือก เขต เมือง เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5322-5820
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อีเล็คโทรนิคส์คอมแอนด์คอน จำกัด