บริษัท อีโอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท อีโอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
E O N INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสวนีย์ เหรียญปรีดากุล, นายหวง ฟุ คุง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 เมษายน 2535
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 155/55 ซ.อุดมสุข ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2748-8792
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อีโอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด