บริษัท อี ซี ซี คอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

บริษัท อี ซี ซี คอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
E C C COMPUTER & COMMUNICATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิบูลย์ ไวยสุระสิงห์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมาขายไป ขายส่ง ขายปลีกนำเข้า ส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 65/27 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อี ซี ซี คอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด