บริษัท อี-ดิสคัฟเวอร์รี่ จำกัด

บริษัท อี-ดิสคัฟเวอร์รี่ จำกัด
E-DISCOVERY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจำเริญ วิศวชัยพันธ์, นางสาวพรกมล พันธุมสุต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 ธันวาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการซื้อขายและโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต,จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งออกแบบโฆษณาและให้บริการซ่อมแซม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 135/27 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-1646-4585
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อี-ดิสคัฟเวอร์รี่ จำกัด