บริษัท อี อินโนเวชั่น ซิสเต็ม แอนด์ เนทเวิร์ค ไทย จำกัด

บริษัท อี อินโนเวชั่น ซิสเต็ม แอนด์ เนทเวิร์ค ไทย จำกัด
E INNOVATIONS SYSTEMS & NETWORKS THAI CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนพชัย ถิรทิตสกุล, นายพงษ์ศักดิ์ ธัมประพาสอัศดร, นายสุชาติ แซ่อั้ง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 ตุลาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการทางด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ ค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 12/30 หมู่ 6 ถ.กรุงเทพ-นนท์ แขวง บางเขน เขต เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2526-6137
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อี อินโนเวชั่น ซิสเต็ม แอนด์ เนทเวิร์ค ไทย จำกัด