บริษัท อี.เอส.ซี.เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท อี.เอส.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
E.S.C. TECHNOLOGIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจารุวัฒน์ ฐิติวร, นายพิษณุ สุขพร้อม, นางเบญจมาภรณ์ ศิริจิตต์, นางสาวจิตต์มนัส ชุมพล, นางสาวรัตนาภรณ์ ฐิติวร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 ตุลาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและซ่อมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 81/4 หมู่ 3 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3827-0420-1
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อี.เอส.ซี.เทคโนโลยี จำกัด