บริษัท อี.เอ็ม.นิวส์ จำกัด

บริษัท อี.เอ็ม.นิวส์ จำกัด
E.M. NEWS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา, คุณหญิงอารียา มาลากุล, คุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ, นางสาวสุรีย์ สนชิระติ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2531
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างโฆษณา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1400 ถ.พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2249-9449
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อี.เอ็ม.นิวส์ จำกัด