บริษัท อี ไอ สแควร์ จำกัด

บริษัท อี ไอ สแควร์ จำกัด
E.I. SQUARE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจุลเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, นายเกียรติชัย โลหชิตรานนท์, นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์, นางบัญจรัตน์ สุหฤทดำรง,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 กรกฎาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างพัฒนาระบบ เขียนโปรแกรม จัดหาและจำหน่ายซอฟแวร์สำเร็จรูป อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 396 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อี ไอ สแควร์ จำกัด