บริษัท อุดมพานิชสเตชั่นเนอรี่ จำกัด

บริษัท อุดมพานิชสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
UDOMPANICH STATIONERY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวไตรทิพย์ อดิเรก, นางมาลาทิพย์ อดิเรก, นางจันทร์ทิพย์ ผลาภิรมย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์,เครื่องใช้สำนักงา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 262-264 ถ.นครสวรรค์ แขวง วัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2282-2201
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อุดมพานิชสเตชั่นเนอรี่ จำกัด