บริษัท อุดรเอ๊ดเทคดาต้าคอม จำกัด

บริษัท อุดรเอ๊ดเทคดาต้าคอม จำกัด
UDORN ED-TECH DATACOMM COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิชัย นิ่มทวัฒน์, นางนิตยา นิ่มทวัฒน์, นายวราวุธ นิ่มทวัฒน์, นางปทิตตา นิ่มทวัฒน์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 สิงหาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 48 หมู่ 1 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4224-2566
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อุดรเอ๊ดเทคดาต้าคอม จำกัด