บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษศิริศักดิ์ จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษศิริศักดิ์ จำกัด
SIRISAK PAPER INDUSTRIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุรศักดิ์ ศิริพจนากุล, นายชูพงษ์ ศิริพจนากุล, นายบุญชู พงษ์เฉลิม, นายภูยส พงษ์เฉลิม, นางสาวมยุรี พงษ์เฉลิม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 มกราคม 2530
ทุนจดทะเบียน : 150000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายกระดาษ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 393 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2455-0364-6
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษศิริศักดิ์ จำกัด