บริษัท ฮอริซัน ออดิโอวิชวล จำกัด

บริษัท ฮอริซัน ออดิโอวิชวล จำกัด
HORIZON AUDIO VISUAL COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภูเมศ เลิศอารยะ, นายสรรเสริญ พันธ์เรืองชนะ, นายประเสริฐศักดิ์ อัศวกุล, นางจิตตา เลิศอารยะ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 มีนาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อ-ขายเครื่องเสียง เครื่องฉาย ฯ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 266 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2881-0547-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ฮอริซัน ออดิโอวิชวล จำกัด