บริษัท ฮาร์เปอร์ เอเซียแปซิฟิค จำกัด

บริษัท ฮาร์เปอร์ เอเซียแปซิฟิค จำกัด
HARPER ASIA PACIFIC CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุพรรณี วชิรปราการสกุล, นางสาวสมใจ วชิรปราการสกุล, นายประดาป วชิรปราการสกุล, นางสุวรรณี วชิรปราการสกุล, นายสืบไชย กังวาลชิรธาดา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2543
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า-ส่งออกอะไหล่เครื่องพิมพ์ รับจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 49/12 หมู่ 1 ซ.รวมทรัพย์เจริญ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ฮาร์เปอร์ เอเซียแปซิฟิค จำกัด