บริษัท ฮาร์โมไนซ์ จำกัด

บริษัท ฮาร์โมไนซ์ จำกัด
HARMONIZE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวหฤทัย ชัยรัตน์, นายยุทธสิทธิ์ คงศักดิ์สิริกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : โปรแกรมสำเร็จรูปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1111/23 ถ.ลาดพร้าว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2511-6095
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ฮาร์โมไนซ์ จำกัด