บริษัท เกียรติวัฒนสิน จำกัด

บริษัท เกียรติวัฒนสิน จำกัด
K.V.S.INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิบูลย์ วาสวกุล, นางอารยา วาสวกุล, นางไอริญ ธรรมาจักร์กุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2518
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง- ขายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆบริการซ่อมบริการให้เช่าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 22/4-5 ซ.ชิดลม ถ.บางกอกบาซาร์ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2655-0360
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เกียรติวัฒนสิน จำกัด