บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด
GET ON TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธวัช ปุณยกนก, นางพวงแก้ว ปุณยกนก, นายวุฒิชัย ปุณยกนก, นางสาวไกรพิชญ์ ปุณยกนก,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 สิงหาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และให้บริการขายซอฟแวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9/197 ซ.รัชประภา 4 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2911-1999
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด