บริษัท เก้าสิบเก้า เวิลด์เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เก้าสิบเก้า เวิลด์เทรดดิ้ง จำกัด
NINETY NINE WORLD TRADING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุชาติ เรืองเดช, นายสมัย บัวแก้ว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 สิงหาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : พีวีซี กระดาษชั้น เครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1669/491 หมู่บ้าน ปิ่นเจริญ ถ.สรณคมณ์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 5651623
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เก้าสิบเก้า เวิลด์เทรดดิ้ง จำกัด