บริษัท เคซี. คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท เคซี. คอมพิวเตอร์ จำกัด
KC.COMPUTER COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางเกษมศรี จุฑาจำเริญ, นายวรทัศน์ ลิ้มวิไลรัตนา, นายกฤษณะ เทวิน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 กันยายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : แผ่นบันทึกข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนซอร์ฟแวร์ทุกชนิดทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2991/38 ซ.ลาดพร้าว 101/3 ถ.ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เคซี. คอมพิวเตอร์ จำกัด