บริษัท เคพีเอส – ทีเอชเอส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคพีเอส – ทีเอชเอส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
KPS – THS TRAINING CENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุภาพร วิไลวณิชวงศ์, นายมนต์ชัย พงษ์เจริญ, นางอารดา หิรัญอาจ, นายพลรัตน์ พลศร,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 กันยายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : กิจการค้าซอฟแวร์สำหรับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1213/419 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เคพีเอส – ทีเอชเอส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด