บริษัท เคแอนด์พีเมอร์ชั่นพริ้นซ์ จำกัด

บริษัท เคแอนด์พีเมอร์ชั่นพริ้นซ์ จำกัด
K & P MERCHANT PRINCE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวจิราพร แซ่ก้อ, นางสาวจิรพรรณ แซ่ก้อ, นางสาวจารุวรรณ เอี่ยมประกอบกิจ, นางสาวทิพย์วรรณ ไชยรัตน์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 กันยายน 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์,อะไหล่และบริการซื้อมาขายไป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 66/272 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2383-8080
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เคแอนด์พีเมอร์ชั่นพริ้นซ์ จำกัด