บริษัท เค.พี.คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท เค.พี.คอมพิวเตอร์ จำกัด
K.P. COMPUTER COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคำนวณ พฤกษ์เวศย์, นายสุริยะ โททอง, นายคณิต พฤกษ์เวศย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2533
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 70/4-5 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : (075)343737
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เค.พี.คอมพิวเตอร์ จำกัด