บริษัท เค.พี.บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เค.พี.บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
K.P. BUSINESS GROUP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางกนกอร ติกขปัญญกุล, นายวิทยา เยี่ยมสุทธิโสภณ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 กรกฎาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายอะไหล่รถยนต์,ขายเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 298 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2878-8198
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เค.พี.บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด