บริษัท เค. พี. เอส. อินดัสเตรียล จำกัด

บริษัท เค. พี. เอส. อินดัสเตรียล จำกัด
K.P.S. INDUSTRIAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยู ฮง ซิน, นายยงยุทธ ออศิริชัยเวทย์, นายกนกศักดิ์ ออศิริชัยเวทย์, นายมาซาโตะ คาโดตะ, นายอนุศักดิ์ ออศิริชัยเวทย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ธันวาคม 2530
ทุนจดทะเบียน : 8000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตกระดาษคาร์บอน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9/10 หมู่ 12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เค. พี. เอส. อินดัสเตรียล จำกัด