บริษัท เค พี เอ็น เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เค พี เอ็น เทรดดิ้ง จำกัด
K P N TRADING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกฤษณ์ ณรงค์เดช, นายณพ ณรงค์เดช, นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์, นายทนงศักดิ์ ศรีทองคำ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 ธันวาคม 2530
ทุนจดทะเบียน : 60000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม จำหน่ายอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์และจอภาพคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 719 อาคาร เคพีเอ็น ทาวเวอร์ ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2717-0303
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เค พี เอ็น เทรดดิ้ง จำกัด