บริษัท เค.เค.แอคเคาน์ติ้งเซอร์วิส จำกัด

บริษัท เค.เค.แอคเคาน์ติ้งเซอร์วิส จำกัด
KKACCORNTING SERVTCE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางกาญจนา ภู่เจริญ, นางกิ่งแก้ว นิงสานนท์, นายบัญชา ใสสุทธิ์, นายชยากร นิงสานนท์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 มีนาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการรับทำบัญชีจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 362/4 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5330-6023
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เค.เค.แอคเคาน์ติ้งเซอร์วิส จำกัด