บริษัท เค.เอส.ควอลิตี้กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เค.เอส.ควอลิตี้กรุ๊ป จำกัด
K.S. QUALITY GROUP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายขจรศักดิ์ ศรีสมุทรนาค, นางนวลจันทร์ ศรีสมุทรนาค
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเบ็ดเตล็ด,อุปกรณ์ไฟ้ฟ้า,คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 586/70 หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2325-0776
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เค.เอส.ควอลิตี้กรุ๊ป จำกัด