บริษัท เค.เอส.ซี.เอส.คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท เค.เอส.ซี.เอส.คอมพิวเตอร์ จำกัด
K.S.C.S. COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชินดิษฐ์ ศิริประภานุกูล, นายกมล แม้นจันทร์, นางกรรณิการ์ จันทะสิน, นายสุรศักดิ์ จันทะสิน,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 พฤษภาคม 2532
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1/56-57 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เค.เอส.ซี.เอส.คอมพิวเตอร์ จำกัด