บริษัท เค.เอ็ม.กรุ๊ป คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท เค.เอ็ม.กรุ๊ป คอมพิวเตอร์ จำกัด
K.M.GROUP COMPUTOR CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสิริพงศ์ เพชรนาค, นายบุญฮง ชัยศร, นางสาวสุนันท์ คงคิด, นายนพดล สุตันติราษฎร์, นายโสภณ อานนทวีศิลป์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 3480360
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6/10 ซ.ออมสิน ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เค.เอ็ม.กรุ๊ป คอมพิวเตอร์ จำกัด