บริษัท เค. เอ. คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เค. เอ. คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
K.A. COMPUTER CORPORATION LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบรรจง เทศสวัสดิ์, นางสุดารัตน์ เอื้อธำรงสวัสดิ์, นางสาวรุ่งพิมล เทศสวัสดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 มกราคม 2522
ทุนจดทะเบียน : 7000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์รับซ่อมคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรมระบบต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 430/8 หมู่ 12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โทรศัพท์ : 0-1829-4428
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เค. เอ. คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด