บริษัท เค. เอ. โอ. ซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด

บริษัท เค. เอ. โอ. ซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด
K. A. O. SYSTEM SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอภิชัย อภินันทชาติ, นายจักรกฤษณ์ ท้วมโสภา, พันตรีชูศักดิ์ พึ่งละออ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย ซื้อขาย เช่าอุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์นำเข้าส่งออก ปรึกษาและแนะนำปัญหาเกี่ยวกับไอทีคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 93/18 หมู่ 4 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2594-4562-3
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เค. เอ. โอ. ซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด