บริษัท เจคูบด์ จำกัด

บริษัท เจคูบด์ จำกัด
J CUBED CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพรพงศ์ รัตนะรัต, นายทิษณุ รัตนะรัต, นายศิชาติ รัตนะรัต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 ธันวาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการวางระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาทางด้านน้ำมัน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 26/39 ซ.ชิดลม ถ.ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2254-3210
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจคูบด์ จำกัด