บริษัท เจทัน ประเทศไทย จำกัด

บริษัท เจทัน ประเทศไทย จำกัด
JATON (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเชียง, จุง-เช็ง, นางสาวคัทธียา กฤตยาพิมลพร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 เมษายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ส่วนประกอบและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 93,93/1-2 หมู่ 4 อาคาร พีซี 1 ซ.โครงการธนาซิตี้ ถ.บางนา-ตราด กม.14 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2336-1212
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจทัน ประเทศไทย จำกัด