บริษัท เจนอนงค์ จำกัด

บริษัท เจนอนงค์ จำกัด
JANEANONG CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนิรันดร์ เตียรถ์สุวรรณ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ,พร้อมอุปกรณ์จำหน่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 141-141/1 หมู่ 1 ถ.ราชนิกูล แขวง ในเมือง เขต บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 0-4327-2106
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจนอนงค์ จำกัด