บริษัท เจเน็กซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท เจเน็กซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด
GENEX TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเจียน ปิ่นสุข, นายชัยวัฒน์ สิริธรรมรัตน์, จ่าอากาศเอกชัชวาล แสนสุข, นายธีระวัฒน์ ใจชื่น, นายจิระศักดิ์ พึ่งพา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 สิงหาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ติดตั้งระบบ,เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเป็นตัวแทนจำหน่ายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 8/4 ซ.อมรพันธ์ 4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2642-9728
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจเน็กซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด