บริษัท เจเอ็นบี คอมซัพพลาย แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด

บริษัท เจเอ็นบี คอมซัพพลาย แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
JNB COMSUPPLY & PRINTING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญชัย สมจินตนานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 มีนาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 12/90 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : (02)2143381
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจเอ็นบี คอมซัพพลาย แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด