บริษัท เจไอที แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เจไอที แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
JIT & COMPUTER SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอรรถพร จิตต์สะอาด, นายอรรถณิต จิตต์สะอาด, นางสาวพรประภา เลี่ยมเจริญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 กันยายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 15/2 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3860-9115-6
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจไอที แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด