บริษัท เจ.ธนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เจ.ธนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
J. TANA ENTERPRISE CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพูลศักดิ์ สถิตพรไพศาล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 ธันวาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเทปกาว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 8/148 หมู่ 6 หมู่บ้าน รางบัววิลล์ ถ.พัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2868-7450
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจ.ธนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด