บริษัท เจ.อาร์.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เจ.อาร์.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
J.R.C. INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเจิ้น ซู-หยวน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 กรกฎาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขายอาหารและของใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์จำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 94/7 อาคาร เพรสทีจ ชั้น 2 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจ.อาร์.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด